Osiedlegranica.pl
Laboratorium juniora 5     [2017-01-04]Granica Sunday Festival - koncert piosenek Ireny Jarockiej     [2016-12-29]Wesołych Świąt     [2016-12-22]Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy     [2016-12-20]

Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy po raz pierwszy odbyło się świetlicy - Granickiej Zatoce Kultury. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni z terenu Granicy jak również ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, proboszcz Komorowskiej parafii.

 


 

Spotkania opłatkowe tradycjągminie Michałowice. Od lat przed świętami Bożego Narodzenia spotykają się mieszkańcy poszczególnych miejscowości gminy Michałowice a także emeryci związaniKołami Emerytów, RencistówInwalidów.

Koło EmerytówSeniorówGranicy jest bardzo „młode”, ma dużo energiidziała prężnie. Wiele się tu dzieje…

Przewodniczącym koła jest Ryszard Dutkiewicz, który zastąpił na tym stanowisku Aleksandrę Pyz-Szukalską. Przewodniczący powitał zebranych gości oraz przyjaciółkolegówkoła

 

W wigilii emerytówGranicy uczestniczyła Ewa Adamczyk, przewodnicząca Oddziału RejonowegoMichałowicach. KoleżankomKolegomKołaGranicy życzyła energii do działaniawielu, wielu wspólnych spotkań.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele władzy samorządowej, obecni byli radni:  Agnieszka ParadowskaPrzemysław Majtyka, a także przewodniczący Zarządu Osiedla Granica Paweł ŁąpieśZarządskładzie:  Marcin Izdebski, Anna Świątek, Aleksandra Świątek.

 

W spotkaniu świątecznym uczestniczył ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, który poświęcił opłatek, modlił się, a także złożył wszystkim świąteczne życzenia.   

 

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, przyłączając się do świątecznych życzeń powiedział, że cieszy go tak liczne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach, które odbywają sięGranicy. Powiedział, że gmina Michałowice uzyskuje wysoką pozycję wśród gmin Mazowszawielu rankingach. Jesteśmy na pierwszym miejscujeśli chodzirealizowane inwestycjedodał Krzysztof Grabka.  Granickim seniorom życzył radosnych, spędzonych wśród rodzinyprzyjaciół, wypełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Radni Agnieszka ParadowskaPrzemysław Majtyka podarowali emerytom prezent - metalową tablicęnazwąnumerem Koła EmerytówGranicy. Tablica zawiśnie na ścianie świetlicy, gdzie znajduje się siedziba Koła. Życzenia zdrowiaradości, a także miłości na czas świąt Bożego Narodzenia życzyła zebranym Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy. Kolejnym ważnym momentem było dzielenie się opłatkiem i wzajemne świąteczne życzenia. Przy zupie grzybowej, wspaniałych świątecznych pierogachsłodkościach emeryciGranicy spędzili miły, świąteczny wieczór. Potem był czas na wspólne śpiewanie kolęd, nie mogło zabraknąć "Wśród nocnej ciszy" i "Bóg się rodzi". Był to też dobry czas na rozmowę i zacieśnianie kontaktów sąsiedzkich. Wesołych Świąt!

 

www.michalowice.pl

 

 

...czytaj dalejBudżet uchwalony     [2016-12-19]

Podczas sesji, która odbyła się 14 grudnia br., Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 115,8 mln , natomiast wydatki – 120,5 mln .


 

 

Planowane dochody

Największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznychprawnych – 72,6 mln , a wśród nich m.in. wpływy z  podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, środków transporturolnego. W przyszłym roku 19,3  mln wpłynie do gminy jako subwencja oświatowabudżetu państwa, natomiast blisko 11,4 mln pochodzić będziedotacji celowej na finansowanie m.in. świadczeń wychowawczychrodzinnych

 

Planowane wydatki

Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 24,5 mln , co stanowić będzie 20,4% wydatków ogółem.  Największa ich część (14,1 mln ) została zaplanowana na przebudowę dróg publicznych, w tym  budowę systemu ścieżek rowerowychramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (3 mln ). W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnejwodociągowej, jak również ma nastąpić modernizacja gminnej stacji uzdatniania wodyKomorowie (na co łącznie zaplanowano 3,6 mln ) oraz będą prowadzone prace związaneodwodnieniem gminy (1,5 mln ). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę sportową, zaplanowano rozbudowę zaplecza sportowego, a także nowej strefy rekreacji (łącznie 3,8 mln ). Ponad 1 mln został zaplanowany na  modernizację budynków oświaty.

 

Z wydatków nieinwestycyjnych, stanowiących 79,6 % wydatków ogółem,  największa ich kwota zostanie poniesiona na edukację - ponad 35,8 mln  oraz bieżące utrzymanie gminyponad 21,8 mln (m.in. utrzymanieopłaty związanesiecią  wodociągową  i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; zapewnienie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe, utrzymanie świetlic, obiektów sportowychrekreacyjnych). Blisko 14,3 mln zostało zaplanowane na wydatki związanepolityką społeczną, w tym na świadczenia „Rodzina 500+”. Podobnie jakpoprzednich latach, tak i w przyszłym roku gmina będzie zobligowana do przekazaniaramach subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tzw. „janosikowego”. W 2017 r. zaplanowano przeznaczyć na ten cel ponad 4,9 mln .   

 

Podczas sesji radni uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2017-2020.  Dyskusjerozmowy dotyczące zapisów przyszłorocznego budżetuWPF odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji spraw społecznych, budżetufinansów oraz gospodarki komunalnejprzestrzennej, które zaopiniowały je pozytywnie. Pozytywną opinię projekty uzyskały takżeRegionalnej Izbie Obrachunkowej. Debata radnych odbyła się także tuż przed głosowaniemsprawie uchwalenia dokumentów.  

 

W trakcie obydwu głosowańnad budżetemWPF, obecni byli wszyscy radni. W obydwu głosowaniach głosy rozłożyły się tak samo  -  12 radnych było za, natomiast 3 przeciw uchwaleniu dokumentów

 

Zródło: www.michalowice.pl

...czytaj dalejOstrzeżenie dla mieszkańców     [2016-12-17]


 

W związku z włamaniami na terenie naszej miejscowości zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby zwracali uwagę na wszelkie, budzące podejrzenia zachowanie osób, pojawiających się w rejonie domów, a także na obce pojazdy zaparkowane w miejscach  sugerujących dokonywanie obserwacji przez osoby znajdujące się wewnątrz podejrzanego pojazdu.

Wzmóżmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach (np. o sprawach dotyczących godzin pracy itp.) osobom, których nie znamy, a które w ten sposób mogą prowadzić rozpoznanie miejsca, które zamierzają okraść.

W przypadku zauważenia podejrzanych osób, zapamiętajmy ich rysopis, a w przypadku podejrzanych pojazdów krążących w rejonie posesji zapamiętajmy numer rejestracyjny i niezwłocznie poinformujmytym Policję pod nr  telefonu 997 lub 112.

...czytaj dalejGranica Sunday Festival - film     [2016-12-16]


 

Sergiej żyje w odosobnieniu. Codzienność jest dla niego wyzwaniem, zmuszającym go do walki z naturą i własną samotnością. W ekstremalnych warunkach poszukuje wolności. Bohater spędza większość czasu z dala od swojej wsi zajmując się hodowlą koni. Zwierzęta zastępują mu rodzinę, z którą widuje się zaledwie kilka razy w roku. Dokument ukazuje egzystencję człowieka mieszkającego […]

 

...czytaj dalejGala 70 lecia biblioteki     [2016-12-15]

 

"Książkamożność czytania -
to jedennajwiększych cudów ludzkiej cywilizacji"
Maria Dąbrowska

W Kraju, w którym ponad sześćdziesiąt procent mieszkańców nie przeczytałoubiegłym roku ani jednej książki, to myśl mogłoby się wydawać dość ekscentryczna.
Skoro większość Polaków nie czyta, po co komu Biblioteka?

 


 

Od siedemdziesięciu lat, kolejne pokolenia bibliotekarzyKomorowa, swoją codzienną pracą, starają się udowodnić, że Biblioteka ma sens.

 

Każdego dnia, przez drzwi Naszej Biblioteki przechodzą dziesiątki osób, które wrazuśmiechem zostawiają swoją historię, często swoje marzeniapragnienia, dzieląc się także swoimi bolączkami.  Jest emeryt, który odwiedza Nas przynajmniej raztygodniu, zawszeuśmiechem na twarzyzapasem dowcipów, który uwielbia romanse historyczne, mówi, że dzięki nim potrafi się odprężyćzasnąć. Jest obcokrajowiec, który przyjechał do Nas prostoAfryki - w Bibliotece uczy się języka polskiego. Jest Pani, któraBibliotece nauczyła się korzystaćkomputeraInternetu, dzięki czemu ma kontaktbliskimi. dzieci, któreBibliotece odrabiają lekcje, a ich rodzicie wiedzą, że tu bezpieczne. Jest też pewien urzędnik państwowyktóry po pracy pochłania niezliczone ilości literatury popularnonaukowej, zna odpowiedź na każde pytaniehistorii współczesnej, a dla relaksu czyta reportaże podróżnicze. Jest też była nauczycielka, która pewnego dnia przyszła do Bibliotekizaproponowała, że poprowadzi zajęciarękodzieła. Mija drugi rok, a w środowe popołudnia do Biblioteki wciąż przychodzą nowe osoby, chcące nauczyć się technik rękodzielniczych: haftu, szydełkowania, a nawet koronki klockowej. Opisani powyżejkażdy kto przychodzi do biblioteki ze swoją historią, sprawiają, że nasza praca ma sens i do dnia, w którym chociażby 1 % z Nas będzie czytać, my będziemy pracować!

 

10 Grudnia 2016 roku, Biblioteka obchodziła swój okrągły, siedemdziesiąty  jubileusz. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy jednostkamiGminie,  gala została zorganizowanaGranickiej Zatoce Kultury. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Walichnowska, podziękowała byłym pracownikom, współpracownikom oraz zaprzyjaźnionym Instytucjom, za ogrom pracywłożonytrudpromowanie literaturykultury, za pomocorganizacji zajęć edukacyjnych, wystaw, konkursówspotkań, za wsparciewiaręsens naszych działań.


Szczególne podziękowania popłynęłystronę Wandy Kłosińskiejbyłej dyrektor komorowskiej biblioteki, która kierowała nią blisko 30 lat, która przeprowadziła bibliotekę przez kilka zakrętów w XX wieku oraz wprowadziła XXI wiek.

 

Nie sposób wymienić wszystkich byłych pracowników, a było ich kilkudziesięciu na przestrzeni tych 70 lat. Czasy się zmieniają, ludzie przychodząodchodzą, a praca jaką wkładamyrozwój biblioteki zostaje na miejscu razemcząstką nas samych.

 

 

Spotkanie uwieńczył spektakl teatralny pt.: Z Tobą być…, według scenariusza Grażyny Przybylskiej, na podstawie fragmentów Dzienników Naszej Patronki Marii Dąbrowskiej oraz, a może przede wszystkim na podstawie Listów małżeństwa Dąbrowskich.  Wspomniane teksty we wzruszającej interpretacji pani Teresy Lipowskiejpana Grzegorza Gieraka przeniosły nasczasie oraz  pozwoliły spojrzeć na patronkę bibliotekinieco innej perspektywy.

 

Niespodzianką urodzinową dla zebranych był słodki akcentniecodzienny „tort” - pyszne  babeczki udekorowane okładkami dzieł Marii Dąbrowskiej.

 

Dziękujemy Państwu za obecnośćświętowanie razemnami, za ogrom życzeńciepłych słów, którymi nas obdarowaliście. Dzięki Wam nasza praca ma sens, sprawiacie, że Biblioteka to My!

 

www.biblioteka-komorow.pl

...czytaj dalejMikołajki Granicy     [2016-12-15]

Dzieci z Granicy spotkały się z Mikołajem w niedzielę, 11 grudnia. Było przedstawienie, świetna zabawa 
i słodki poczęstunek. Imprezę zorganizowali radni 
i Zarząd Osiedla Granica.

 

 

Granicka Zatoka Kulturytak nazwana została świetlicaGranicy i do takiej nazwy przyzwyczajają się mieszkańcy. Najważniejsza jest jednak dobra energia, która panuje wokół wszystkich działań związanychaktywizowaniem mieszkańców. A działań tych naprawdę jest bardzo dużo. Regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci, pokazy filmów dokumentalnych, gimnastykazajęcia usprawniające dla dorosłych, jest kurs tańca towarzyskiegowiele innych ciekawych propozycji. W niedzielne popołudnie odbyła się zabawaMikołajem. Uczestniczyłoniej dużo dzieciróżnych wieku, począwszy od najmłodszych, które bawiły się będąc na rękach swoich mam, poprzez dzieci starsze, które chętnie uczestniczyłyróżnych konkursach.

 

 


 

Spotkanie mikołajkowe rozpoczęło się od przedstawienia, aktorzy zaprezentowali opowieśćhistorii narodzenia Jezusa Chrystusa. Opowieść biblijna była przedstawiona bardzo sugestywnie, dzieci słuchałyoglądaływielkim zainteresowaniem. Potem oczekiwały już tylko na Mikołaja. Mikołaj, jak każdego roku,  przyszedłworkiem pełnym prezentów. Każde dziecko mogło porozmawiaćMikołajemotrzymało słodki upominek. A potem były zabawykonkursy. Najwięcej emocji wzbudził konkurs na najdłuższy łańcuch na choinkę. Emocji było co nie miara. Na zakończenie uczestnicy zabawy choinkowej ozdobili świąteczne drzewko łańcuchem. Wszyscy świetnie się bawili. Zabawa sfinansowana byłafunduszu osiedla Granica zgodniegłosowaniem mieszkańców podczas zebrania.

 

www.michalowice.pl

...czytaj dalejMikołajki 2016     [2016-12-05]
Notice: Undefined variable: l in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy.php on line 21
Poprzednia strona  |  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Następna strona

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro