Osiedlegranica.pl
Zebranie mieszkańców Osiedla Granica     [2017-09-22]

Zebranie mieszkańców osiedla Granica odbyło się 18 września, prowadził je Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu, a także radni z Granicy: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka.

 

 

 

W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy,  Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni z terenu gminy, Anna Kamińska, Adriana Krół-Popiel, Katarzyna Parzyńska i Eugeniusz Hanc, a także Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy i Paweł Biegalewski, dzielnicowy z terenu Granicy. Warto podkreślić, że w zebraniu, które odbyło się w świetlicy, przy ulicy Czeremchy, wzięło udział blisko 80 mieszkańców.

 

Powodem zebrania było uchwalenie  wniosku o przeznaczenie środków finansowych dla osiedla Granica na rok 2018.  W tym roku kwota ta wynosi 62 725, 63 zł;

 

Paweł Łąpieś wraz z radnymi i członkami zarządu osiedla, zaproponował, aby fundusz osiedla przeznaczyć na następujące działania:

- na zakup wyposażenia świetlicy osiedlowej przeznaczyć 8 000 zł;

- na organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców wydatkować 32 000 zł;

- na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców – 22 725,63 zł. 

 

Mieszkańcy jednogłośnie poparli propozycję przewodniczącego, członków zarządu i radnych.

 

Głosowanie nad rozdysponowaniem środków osiedlowych było ważnym punktem zebrania, wcześniej jednak Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i zarządu za ostatni rok. Powiedział, że zarząd i radni spotykali się regularnie na zebraniach, na którym omawiane były bieżące sprawy, a także ustalano treść korespondencji z urzędem gminy. Zgłaszane były wnioski mieszkańców, które dotyczyły najczęściej uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg oraz przycinki zieleni, uregulowania spraw własnościowych związanych z pasem drogowym, napraw i uzupełniania oznakowania ulicznego oraz w kwestii organizacji ruchu.

 

Ważną aktywnością zarządu było przygotowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych dla mieszkańców. I tak odbyła się m. in. impreza – pożegnanie lata, bal andrzejkowy, zabawa karnawałowa. Odbyły się dwa spotkania z dietetyczką, siedem koncertów, w tym koncert m.in. poświęcony Irenie Jarockiej, Annie German czy wieczór piosenki francuskiej. Zorganizowane zostały także dwa pokazy filmów oraz zabawa mikołajkowa dla dzieci.

 

Paweł Łąpieś omówił również realizację inwestycji gminnych na terenie Granicy za rok 2017.  Należą do nich m. in.: budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Głównej, budowa pełnowymiarowego boiska z trybunami, które stanowi cześć większej inwestycji pn. budowa Centrum Sportu w Granicy.  

 

Następnie radna Agnieszka Paradowska tradycyjnie przedstawiła wniosek do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Zaproponowała, aby w budżecie gminy znalazły się następujące działania:

- przebudowa ulic: Skośnej z Borówkową, Ciszy Leśnej i Reja;

- wykonanie dokumentacji projektowej:  ul. Reja do ul. Pruszkowskiej, ul. Jedliny, ul. Osieckiej, ul. Podleśnej;

- budowa strefy rekreacyjnej – w ramach dalszej realizacji inwestycji pn. budowa Centrum Sportu w Granicy; 

- wykonanie nakładki asfaltowej w ulicach: Filmowej, Sabały i Podleśnej;

- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy;

- wykonanie oświetlenia w ulicach: łączniku Dębowej i  Reja, Borówkowej, Szczęśliwej, Rekreacyjnej, Jagodowej, Podleśnej trzy latarnie od strony ulicy Osieckiej oraz przy parkingu przy świetlicy, ;

- odwodnienie ulicy Kochanowskiego.

 

W końcowej części zebrania mieszkańcy również zgłaszali wnioski do budżetu. Poruszony został temat modernizacji ulicy Pruszkowskiej, która jest drogą powiatową. Radni i przewodniczący wskazywali jak ważny jest to temat i zapewnili, że nie pozwolą, aby ulica Pruszkowska stała się drogą łączącą większe miejscowości, ale dołożą wszelkich starań w rozmowach z urzędnikami Powiatu Pruszkowskiego, aby droga była bezpieczna, żeby mieszkańcy, w tym dzieci, mogli swobodnie po niej poruszać się, zarówno pieszo jak i na rowerach.

 

www.michalowice.pl


© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro