Osiedlegranica.pl
Projekt ulicy Pruszkowskiej     [2017-11-20]

Informujemy, iż wnioski przedstawicieli samorządowych z terenu Granicy w kwestii projektu budowlanego ulicy Pruszkowskiej zostały częściowo uwzglądnione przez Starostwo Powiatowe. 

 

Niestety nie wszystkie.

 

Mamy obawy, iż odrzucenie części naszych postulatów dotyczących naturalnych spowalniaczy ruchu w ulicy Pruszkowskiej spowodowane są zamiarem przeniesienia ruchu z innych ulic akurat w tę drogę przebiegającą przez naszą miejscowość, a w przyszłości stanowiącą dojazd do planowanej Paszkowianki.

 

Stanowczo przeciwstawiamy się przyspieszeniu i zwiększeniu ruchu w ulicy Pruszkowskiej, a z obecnego projektu oraz otrzymanego dokumentu "Plan Sieci Dróg Powiatowych" można tak wywnioskować. 

Oczekujemy:

- dodatkowej sygnalizacji przy świetlicy osiedlowej;

- wyniesonego skrzyżowania z ulicą Reja;

- bezpiecznego skrzyżowania z ulicą Długą mając na uwadze, iż i tak niezbędne są wykupy nieruchomości (zaprezentowane rozwiązania uważamy za niewystarczające).

 

O postępach w sprawie będziemy Państwa informowali.

 

 


© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro