Osiedlegranica.pl
Emocje     [2018-08-20]

W związku z postami zamieszczonymi na facebooku Towarzystwa Komorowianie oraz ulotkami wzywającymi do podpisania petycji o „wycofanie przez Wójta wniosku o odlesienie lasu w Komorowie i Granicy” wrzucanymi do skrzynek mieszkańców gminy

informujemy, iż wniosek złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego był jedyną możliwością potwierdzenia stanowiska Urzędu Marszałkowskiego odnośnie ochronności lasów prywatnych w Granicy, a co za tym idzie uzyskania odmowy wprowadzenia zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Uzyskanie negatywnej decyzji Marszałka byłoby dla gminy podstawą nieuwzględnienia wniosków o zmianę przeznaczenia terenu, które zostały złożone przez prywatnych właścicieli nieruchomości położonych w Granicy na terenach sklasyfikowanych jako leśne.

Nie ma i nie było po stronie gminy intencji wycinki lasu, a posługiwanie się takim argumentem w przestrzeni publicznej (straszenie „zagładą lasu”) przez Towarzystwo Komorowianie jest niepotrzebnym graniem na emocjach odbiorców. Pismo w tej sprawie skierowane do Towarzystwa Komorowianie -

 

https://www.michalowice.pl/…/l…/pismo_Komorowianie_14_08.pdf

 

Źródło: Facebook Gminy Michałowice


© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro