Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: strona in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2.php on line 40
Stowarzyszenie SALUTARIS     [2012-09-16]

Witamy, Głównym celem Stowarzyszenia SALUTARIS Rozwijania Inicjatyw PedagogicznoPsychologicznych jest działanie na rzecz pełnego, zdrowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o wartości humanistyczne, inspiracje płynące z pedagogiki waldorfskiej i współczesne osiągnięcia nauk badających prawa rozwoju człowieka.

Od września 2012r pragniemy zaprosić mieszkańców Komorowa i okolic na warsztaty dla dzieci i rodziców. Celem warsztatów jest promowanie zdrowego stylu życia oraz ogólnej wiedzy psychologiczno pedagogicznej, znajomość której w znacznym stopniu przyczynia się do zdrowego i radosnego rozwoju dziecka i rodziny.

W trakcie warsztatów dzieci pod kierunkiem doświadczonej nauczycielki przedszkola,logopedy i terapeutki Integracji Sensorycznej mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach praktyczno-plastycznych, pobawić się zabawkami wykonanymi z naturalnych materiałów, wysłuchać baśni i opowieści oraz poćwiczyć sprawność motoryczną rąk przy zabawach paluszkowych. Rodziców w tym czasie zapraszamy do rozmowy z psychologiem, w trakcie której poruszane będą tematy dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka, jego potrzeb oraz warunków optymalnego rozwoju.

Spotkania na terenie Komorowa prowadzą wykwalifikowani terapeuci Ośrodka Harmonijnego Rozwoju Stowarzyszenia SALUTARIS: http://salutaris.wordpress.com/osrodek/

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc e-mail: salutaris.salutaris@gmail.com lub tel. 600-518-994

Stowarzyszenie SALUTARIS Serdecznie zapraszamy

...czytaj dalej100 lat willowego Komorowa     [2012-09-10]Dni Gminy Michałowice 8 września 2012 roku     [2012-08-26]Dożynki Gminne 2 września 2012 roku     [2012-08-25]Dożynki powiatowe 26 sierpnia 2012 roku     [2012-08-21]XVII sesja Rady Gminy Michałowice - 4 lipca 2012 r.     [2012-07-03]

XVII sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. godz. 15:00 (środa) w Urzędzie Gminy w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34 z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2) zmieniająca uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020 ,

3) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011,

4) zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

5) zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

6) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

7) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

8) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

9) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

10) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś w Gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1,

11) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21,

12) ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

3. Sprawozdanie z działalności NZOZ RES-MED. 40 za rok 2011.

4. Sprawozdanie z działalności NZOZ Przychodni Lekarskiej Zdrowie za 2011 rok.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Michałowice.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

7. Informacje Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Sprawy wniesione.

...czytaj dalejXVI sesja Rady Gminy Michałowice - 26 czerwca 2012r.     [2012-06-20]

XVI sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. godz. 15:00 (wtorek) w Urzędzie Gminy w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34.

Porządek obrad:

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1. zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok,

     2. udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011, 

     3. uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla

     4. zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”, 

     5. uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 11.02.2012r. do 31.05.2012r.

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII, XIV i XV sesji kadencji 2010-2014.

6. Informacje Wójta Gminy.

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Sprawy wniesione.

...czytaj dalejPiknik Strażacki     [2012-06-13]Dzień Dziecka w Powiecie Pruszkowskim     [2012-05-30]Dzień dziecka w Mazowszu     [2012-05-17]

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" zaprasza dzieci do swojej siedziby Karolinie w dniach 1, 2 i 3 czerwca. Planujemy wiele atrakcji dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, z opiekunami i rodzicami.

MAZOWSZE DZIECIOM

 Drogie Dzieci, Rodzice i Opiekunowie,

z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić wszystkich na piknik MAZOWSZE DZIECIOM.
1, 2 i 3 czerwca czekamy na Was w siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Karolinie przy ul. Świerkowej. W starym pałacu, w którym nie straszy i w parku przygotowujemy moc atrakcji.

A oto niektóre z naszych propozycji:

1. możecie nauczyć się pięknych tańców ludowych, takich jak: kujawiak, krakowiak czy polka. Zajęcia dla dzieci i rodziców poprowadzą tancerze z Zespołu „Mazowsze”;

2. poznacie nowe zabawy taneczne – mazowiecki klapok, śląski grozik i kurpiowski konik;

3. usłyszycie nieznane dotąd melodie i nauczycie się piosenek, jak choćby „Kukułeczka”. Zajęcia wokalne poprowadzą chórzyści i muzycy z Zespołu „Mazowsze”;

4. zobaczycie niezwykłe pamiątki z dalekich podróży „Mazowsza” i przepiękne kostiumy (niektóre z nich mają ponad 100 lat!). Odkryjecie też inne tajemnice pałacu w Karolinie ;

 5. na małej scenie w parku wystąpią dzieci z grup wokalnych i tanecznych. Będą tam między innym: mali hip-hopowcy, cheerleaderki z klubu „Czerwone Smoki”, zespół ludowy "Jak Mazowsze” i inni…, a takżebluesrockowy koncert grup BASKERVILLES BLUES BAND i JOHNNY COYOTE dla Dużych Dzieci (2 czerwca, godz. 18:00-21:30, scena plenerowa);

 6. zapraszamy na prawdziwe przedstawienia teatralne – „Czary mary” i „Złota kaczka” oraz na koncerty baletu zespołu „Mazowsze” pt. „Polskie Tańce Narodowe”;

7. w parku same CUDA!!!!!! , czyli zajęcia kreatywne dla dzieci i dorosłych:
- „Tęczowe pasiaki”;
- malujemy kostiumy „Mazowsza”;
- „Mazowszanka” – lala do kolorowania;
- „Pleciemy koszyki” z papierowej wikliny;
- „Kolorowe szkiełka”, czyli jak zrobić prawdziwy witraż;
- „Nie święci garnki lepią” – zajęcia ceramiczne;
- „Eko-tworzenie”, tworzymy ekologiczną rzeźbę;
- „Sznurkowe wariacje”, czyli co można zrobić ze sznurkiem na 100.000 sposobów;
- „Papierowo-kolorowo”, radosna twórczość w przestrzeni;
- „Kącik zaczarowanego ołówka”;

8. na skwerku przed pałacem policjanci w mundurach zapoznają najmłodszych z przepisami ruchu drogowego i jak zachować bezpieczeństwo na ulicy;

9. będzie można również coś przekąsić w naszej piknikowej kuchni!

10. nie zabraknie gier, zabaw i konkursów z nagrodami!

Zapraszamy serdecznie!!!

w piątek, 1 CZERWCA 2012 roku od 10.00 do 16.00
w sobotę, 2 CZERWCA 2012 roku od 11.00 do 17.00
w niedzielę, 3 CZERWCA 2012 roku od 11.00 do 17.00

 

 !!! WSTĘP WOLNY !!!

(z wyjątkiem Koncertu Zespołu „Mazowsze”)

 

Bilety na Koncert Zespołu „Mazowsze”, w promocyjnej cenie 10 zł - do nabycia w kasie Matecznika Mazowsze w Otrębusach lub on-line na www.mazowsze.waw.pl

Żródło: www.mazowsze.waw.pl 

...czytaj dalej
Notice: Undefined variable: l in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2.php on line 21
Poprzednia strona  |  1  2  3  4  |  Następna strona

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro