Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: strona in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2.php on line 40
XIII Sesja Rady Gminy Michałowice 29 lutego 2012 r. godz. 14:00     [2012-02-26]

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Michałowice na lata 2012-2021 środków finansowych na utrzymanie projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG,

2) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2012,

3) ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

4) upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,

5) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

7) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedla Granica”, 

8) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)” ,

9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł,

10) zmiany statutu Gminy Michałowice,

11) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

12) przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”,

13) przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,

4. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reformującej „janosikowe” i idei zmian w niej zawartych.

5. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok. 

6. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2011 roku.

7. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16 listopada 2011r. do 10 lutego 2012r.

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na X, XI i XII sesji rady gminy.

9. Informacje Wójta Gminy. 

10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

11. Sprawy wniesione.

...czytaj dalejSzkolenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi     [2012-02-20]

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Pani Ewa Dymura zaprasza Rodziców dzieci na szkolenia:

1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem (z uwzględnieniem cyberprzemocy) – 21.02.2012r. godz. 17 30 – 18 30.

Prowadzący Piotr Deputowski specjalista ds. bezpieczeństwa Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

2. Jak motywować dzieci do nauki ? – 20. 03. 2012r. godz. 17 30 – 18 30.

Prowadząca mgr Monika Gromadzińska-Miszczak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

...czytaj dalejZaproszenie na mamografię     [2012-01-12]XX Final WOŚP w Szkole w Nowej Wsi     [2012-01-04]

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny w Nowej Wsi serdecznie zapraszają do szkoły na:

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

który odbędzie się 8 stycznia 2012 roku w godzinach 15.00-20.00.

W PROGRAMIE

- Prezentacje w wykonaniu przedszkolaków

- Prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi

- Występy artystówOskara Wojtynowskiego, Adrianny i Mikołaja Flisów

- Aukcja prac plastycznych

- Licytacja darów Loteria fantowa

- Dyskoteka dla uczniów klas O-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Podczas imprezy zapraszamy do kawiarenki przygotowanej przez uczniów W tym roku zbieramy pieniądze na zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

...czytaj dalejXII sesja Rady Gminy Michałowice 21 grudnia 2011 r. godz. 1400     [2011-12-16]

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011,

2) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020, 

4) uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice,

5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

6) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012,

7) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2012,

8) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów”część IV obejmująca fragment wsi Komorów,

9) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice,

10)rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kubickiej na działania Wójta Gminy Michałowice

11)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Suchy Las.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

5. Informacje Wójta Gminy

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy

7. Sprawy wniesione.

...czytaj dalejOgólne Zebranie Mieszkańców     [2011-11-23]

Informujemy, w dniu 29 listopada 2011r. (wtorek) o godzinie 18.30 w Szkole Podstawowej w Komorowie odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców

Plan Zebrania

 1. Modernizacja Placu Paderewskiego - Prezentacja wizualizacji opartej na wnioskach wypracowanych przez zespół konsultacyjny

 2. Wolne wnioski

...czytaj dalej
Notice: Undefined variable: l in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2.php on line 21
Poprzednia strona  |  1  2  3  4  |  

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro