Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: Tresc in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2_all.php on line 20
XIV sesję Rady Gminy Michałowice w dniu 27 marca 2012 r. godz. 1600 (wtorek) w Urzędzie Gminy w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34     [2012-03-22]

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowe.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice

4) akceptacji modelu realizacji projektu polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza,

5) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice,

6) zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów,

7) oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

8) nadania nazw ulic położonych na terenie Gminy Michałowice.

3. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminyosiedli, w roku budżetowym 2013.

4. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyznania TV Trwam przez KRRiT miejsca na multipleksie cyfrowym.

5. Informacje Wójta Gminy.

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy

7. Sprawy wniesione.


© 2021 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro