Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: Tresc in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2_all.php on line 20
XVI sesja Rady Gminy Michałowice - 26 czerwca 2012r.     [2012-06-20]

XVI sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. godz. 15:00 (wtorek) w Urzędzie Gminy w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34.

Porządek obrad:

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1. zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok,

     2. udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011, 

     3. uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla

     4. zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”, 

     5. uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 11.02.2012r. do 31.05.2012r.

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII, XIV i XV sesji kadencji 2010-2014.

6. Informacje Wójta Gminy.

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Sprawy wniesione.


© 2021 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro