Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: Tresc in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2_all.php on line 20
XII sesja Rady Gminy Michałowice 21 grudnia 2011 r. godz. 1400     [2011-12-16]

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011,

2) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020, 

4) uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice,

5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

6) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012,

7) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2012,

8) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów”część IV obejmująca fragment wsi Komorów,

9) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice,

10)rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kubickiej na działania Wójta Gminy Michałowice

11)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Suchy Las.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

5. Informacje Wójta Gminy

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy

7. Sprawy wniesione.


© 2021 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro