Osiedlegranica.pl

Notice: Undefined variable: Tresc in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy2_all.php on line 20
XIII Sesja Rady Gminy Michałowice 29 lutego 2012 r. godz. 14:00     [2012-02-26]

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Michałowice na lata 2012-2021 środków finansowych na utrzymanie projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG,

2) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2012,

3) ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

4) upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,

5) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

7) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedla Granica”, 

8) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)” ,

9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł,

10) zmiany statutu Gminy Michałowice,

11) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

12) przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”,

13) przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,

4. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reformującej „janosikowe” i idei zmian w niej zawartych.

5. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok. 

6. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2011 roku.

7. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16 listopada 2011r. do 10 lutego 2012r.

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na X, XI i XII sesji rady gminy.

9. Informacje Wójta Gminy. 

10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

11. Sprawy wniesione.


© 2021 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro